Domkyrkan förendras

Domkyrkan har ändrats sex gånger. Dem har rivit torn och byggt nya.När vi var på ett museum tog vi foton där på hur kyrkan ändrats. Kyrkan invigdes år 1435. En gång i tiden var tornen runda.

 

 

 

 

 

 

Av: Moa och Julia

Historia

vi har jobbat med vikingatiden. Vi jobbade med vad de hade för mat och vad de hade som vapen och vad de hade som kläder. Det var kul och sen tittadevi på en film om vikingatiden  
vikingatidens båtar såg inte als ut som de båtar vi har i dag. De hade inga motorer som vi har på våra färjor.